• TECHNIKA INSTALACYJNA

 • NASI PRODUCENCI

 • Kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna

 • Rury i kształtki miedziane

 • Rury i kształtki do zgrzewania PP

 • Rury i kształtki PE

 • Rury stalowe czarne i ocynkowane

 • System PEX

 • System zaciskowy

 • Łącznik czarne i ocynkowane

 • Łączniki do rur stalowych i obejmy naprawcze

 • Systemy odpływowe

 • Wodomierze

 • System odwodnień liniowych

 • Armatura

 • Studnie PE / PCV

 • Studnie betonowe

 • Żeliwo