RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA „ RODO”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFIT Sp. Jawna

Ryszard Kentzer, Andrzej Czarnota

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 30c

NIP 631-021-51-46, tel.32-231-16-40, e-mail: bud@profit.net.pl

Administrator danych osobowych:

PHU PROFIT Sp. J. R. Kentzer A. Czarnota , wpisany do KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 71062, NIP 6310215146, REGON 270557704 adres: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 30c

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

adres e-mail: bud@profit.net.pl

adres pocztowy: PHU PROFIT Sp. J. , ul. Chorzowska 30c, 44-100 Gliwice

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązujące od dnia 25.05.2018 r.

Cel przetwarzania danych:

Każde przetworzenie danych osobowych oparte jest na zgodnej z przepisami i obowiązującej podstawie prawnej.  Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług dopasowanych do potrzeb klientów. Przetwarzamy dane gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z klientem. W szczególności dotyczy to:

 • wystawiania dokumentów takich jak: faktura, dowód dostawy, wz ręczna, proforma, zamówienie
 • zawarcie i realizacja umowy handlowej
 • realizacja zamówień i obsługa dostaw
 • kontakt z klientem w celach związanych ze świadczeniem usług
 • obsługa reklamacji
 • obsługa zapytań telefonicznych, mailowych, osobiście złożonych stacjonarnie w oddziałach
 • sporządzenie i przechowywanie informacji księgowej
 • wysyłanie informacji handlowych i marketingowych za pomocą poczty elektronicznej i telefonu w odpowiedzi na zapytanie klienta
 • ubezpieczenia wierzytelności i obsługi prawnej

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia/wykonania umowy sprzedaży.

Odbiorcy danych:

PROFIT może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy/dostawy/zamówienia
 • wynika to z obowiązku prawnego

Dotyczy to w szczególności: banków, firm windykacyjncyh, firm świadczących usługi kurierskie, pocztowe, logistyczne, firm świadczących usługi prawne, partnerów handlowych w celu realizacji dostaw i zamówień.

Okres przechowywania danych osobowych:

Jest to czas niezbędny do:

 • realizacji celów zawartych w danej Klauzuli Informacyjnej dla Kontrahentów, dla których są one gromadzone
 • wykonania obowiązków, które wynikają z przepisów prawa; w szczególności rachunkowych i podatkowych
 • analizy sprzedaży w celu lepszego dostosowania oferty handlowej dla klienta
 • postępowań prawnych

Prawa podmiotów, których dotyczą dane osobowe:

 • sprostowanie danych, gdy podmiot stwierdzi ich nieprawidłowość lub niekompletność
 • usunięcie danych, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
 • zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji przetwarzania ich niezgodnie z prawem
 • żądanie przeniesienia danych
 • dostęp do danych osobowych podmiotu, którego dotyczą
 • do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez PROFIT danych osobowych konkretnego podmiotu do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych